Ovovivipária: A képzett petetok visszahúzódik a testbe és a keltőzsákban inkubálódik. A petéknek elég szikanyaguk van ahhoz, hogy az embrionális fejlődés befejeződjön. Jellemzően a petetok lerakásakor kelnek ki a petékből a nimfák.

November 12, 2013 at 9:11 pm by admin
Category: